تولید و فروش ست ورزشی و مبلمان شهری

بسمه تعالی

نام برخی از دستگاههای بدنسازی پارکی تولید شده توسط این شرکت 
دستگاه بدنسازی دوچرخه ثابت پارکی
دستگاه بدنسازی چهار فرمان پارکی
دستگاه بدنسازی ایستایی زیر بغل پارکی
دستگاه بدنسازی پرش ارتفاع پارکی
دستگاه بدنسازی بارفیکس پارکی
دستگاه بدنسازی مسگری سه طرفه پارکی
دستگاه بدنسازی گامزن دست و پا پارکی
دستگاه بدنسازی زیر بغل دوطرفه پارکی
دستگاه بدنسازی گامزن جلو و عقب پارکی
دستگاه بدنسازی گامزن چپ و راست پارکی
دستگاه بدنسازی پرس پا دو طرفه پارکی
دستگاه بدنسازی ماساژور دو طرفه پارکی
دستگاه بدنسازی پرس سینه دو طرفه پارکی
دستگاه بدنسازی توسن پارکی
دستگاه بدنسازی پرس سر شانه پارکی
دستگاه بدنسازی تخته شکم دوطرفه پارکی
دستگاه بدنسازی جلو پا پارکی
دستگاه بدنسازی لیفت سرشانه پارکی
دستگاه بدنسازی لیفت زیر بغل پارکی
دستگاه بدنسازی لیفت کول پارکی
ست کامل تجهیزات و دستگاههای پارکی پانزده ، هجده ، بیست و سی ایستگاهه با تابلو راهنما و طراحی چیدمان و کف

رزاقی 
09108455527 

عباسی 

09332778158

 

توسن

 

دستگاه مسگری

 

دستگاه پاندولی

 

دستگاه تخته شکم

 

دستگاه ماساژور

 

دستگاه چرخ و فلک چهار تایی

 

دستگاه ریلکسیشن

 

دستگاه پرش ارتفاع

 

دستگاه اسکی فضایی

 

دستگاه تاب کودکان

 

دستگاه پرس سینه

 

 

دستگاه پرس پا

 

دستگاه گام زن

 

/ 1 نظر / 56 بازدید